VISA & DI TRÚ GV Victoria Liên hệ với chúng tôi DỊCH VỤ Trượt

Trước khi đến Canada, bạn cần kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để đi du lịch hay không và nếu cần, hãy nộp đơn xin thị thực và / hoặc giấy phép du học. Bạn cũng sẽ cần thu thập các tài liệu hỗ trợ chuyến đi của mình.

GV Hỗ trợ Nhập cư và Thị thực

Chúng tôi có thể giúp. Đối với GV Victoria, cố vấn được ủy quyền là Ông Craig Heath, là Cố vấn Nhập cư Sinh viên Quốc tế được Quy định (RISIA). Số chỉ định của anh ấy là S702395. RISIA chỉ có thể cung cấp lời khuyên về nhập cư trong lĩnh vực giấy phép du học, thị thực tạm trú và những điều này liên quan như thế nào đến các chương trình nhập cư Canada hiện có khác.


Để kiểm tra xem bạn có cần thị thực hay loại thị thực nào, bạn có thể sử dụng Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) “Hãy đến với Canada Tool” công cụ bên dưới.


Nếu bạn dự định đến Canada để học tập trong hơn sáu tháng, bạn sẽ cần có giấy phép du học. Nếu bạn đến Canada để học dưới sáu tháng nhưng có thể muốn ở lại lâu hơn, bạn vẫn có thể xin giấy phép du học. Vui lòng xem trang web của IRCC.

TÀI NGUYÊN

Global Village Victoria, Tổ chức Học tập Chỉ định (DLI) # O19319050762

Bạn vẫn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp về đơn xin thị thực của mình?

Vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn định cư và visa Global Village của chúng tôi để đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp hoặc qua điện thoại, email hoặc skype.

E-mail: canada-visa@gvenglish.com

Phí tư vấn là CND $ 70.00 + thuế áp dụng cho mỗi 30 phút (mức phí tối thiểu).
Khoản giảm giá lên đến CND $ 125 sẽ được áp dụng nếu khách hàng đăng ký các khóa học của Global Village.

Các điều kiện khác:
Phí tư vấn cho các cuộc hẹn ban đầu được hoàn lại với thông báo hủy bỏ tối thiểu 7 ngày.
Các cuộc hẹn có thể được lên lịch lại một lần với thông báo trước 24 giờ.