Trang chủ

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Global Village Victoria hoạt động www.gvenglish.com (trang web"). Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng Trang web. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp câu trả lời cho các thắc mắc của bạn và để cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

 

Global Village Victoria KHÔNG chịu trách nhiệm về dữ liệu được thu thập qua các trang web do Global Village Hawaii điều hành tại www.gvenglish-hawaii.com và https://jp.gvenglish-hawaii.com/.

 

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Trong khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn (“Thông tin cá nhân”).

 

Dữ liệu nhật ký

Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các trang khác số liệu thống kê.

 

Cookie

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

 

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng "cookie" để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Trang web của chúng tôi.

 

Bảo vệ

Tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Thay đổi Để Chính sách Bảo mật này

Global Village Victoria có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên Trang web. Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.