GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Global Village Victoria cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh cho học sinh ở mọi trình độ.
Hệ thống 8 cấp độ của chúng tôi có chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt từ trình độ Sơ cấp đến Nâng cao.

Các tính năng đặc biệt của Hệ thống Tiến trình Cấp độ GV:

  • Học sinh có thể hoàn thành một cấp độ GV trong 4, 8 hoặc 12 tuần. (Tiến độ trung bình = 1 cấp độ mỗi 8-12 tuần)
  • Các cấp độ GV được định cấu hình theo Khung Châu Âu Chung (CEFR)
    Cải thiện khả năng nói tiếng Anh của sinh viên trong các tình huống thực tế
  • Nhấn mạnh vào việc tái tạo ngôn ngữ bằng giọng nói
    Tích hợp tất cả các lĩnh vực kỹ năng (phát âm, nghe, đọc và viết).
  • Giáo viên cung cấp phản hồi và đánh giá liên tục để đảm bảo học sinh tiến bộ.
  • Kiểm tra trình độ thường xuyên (bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra cuối kỳ) 4 tuần một lần để nâng cao trình độ.

Biểu đồ tương đương cấp GV:

2021 GV Vic Level Guide