Liên hệ với chúng tôi
Trang chủ

Liên hệ | Làng toàn cầu Canada

Trung tâm Anh ngữ Global Village (Victoria)

ĐỊA CHỈ:

1290 Broad St. (Suite 200)

THÀNH PHỐ:

Victoria, BC, Canada, V8W 2A5

ĐIỆN THOẠI:

1-250-384-2199

EMAIL:

victoria@gvenglish.com

Trung tâm Khảo thí IELTS Victoria

ĐỊA CHỈ:

1290 Broad St. (Suite 202)

THÀNH PHỐ:

Victoria, BC, Canada, V8W 2A5

ĐIỆN THOẠI:

1-250-220-3993

EMAIL:

ieltsvictoria@gvenglish.com