ALUMNI HUB Tính năng 2 của GV Victoria Pathways ALUMNI HUB

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI, LÀNG TOÀN CẦU!

Tốt nghiệp không có nghĩa là bạn bị bỏ rơi một mình.
Chúng tôi tại GV Victoria tin rằng, mặc dù chương trình GV của bạn đã kết thúc, bạn vẫn là một Dân làng Toàn cầu và là một phần của gia đình! Vui lòng tận hưởng các lợi ích, sự hỗ trợ của chúng tôi và các tài nguyên cộng đồng có sẵn cho bạn.

Tham gia với chúng tôi trên LinkedIn để kết nối với các cựu sinh viên và mạng lưới giáo viên!

Cập nhật thông tin liên hệ của bạn để luôn kết nối với GV.

Tận dụng nhiều hội thảo và sự kiện trực tuyến của chúng tôi.

Làm bài kiểm tra Nhập cư hoặc Đầu vào Đại học

NGUỒN ALUMNI

Chúng tôi muốn biết cách Bạn đang làm!

Chia sẻ thành công, hành trình hoặc những câu chuyện thú vị của bạn với chúng tôi.