Lãnh đạo thanh niên ngoài trời HOẠT ĐỘNG TẠI GV VICTORIA HOẠT ĐỘNG TẠI GV VICTORIA

MẶT TRỜI, MẶT TRỜI, HOẶC TUYẾT… chúng tôi có bạn bảo hiểm!

Là một phần của dịch vụ Chăm sóc Cá nhân GV 360 ° của chúng tôi, Mỗi tháng một lịch sáng tạo mới sẽ được đăng ở mỗi trường dành cho giáo viên và trên trang web này, vì vậy bạn có thể thấy đầy đủ và đa dạng mà mỗi trường cung cấp.
Trong khi bạn tham gia vào các hoạt động được lên kế hoạch cẩn thận này, bạn và các sinh viên khác của bạn từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể thực hành các kỹ năng giao tiếp được phát triển trong lớp học và cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời.


Đó là tất cả những gì của Trải nghiệm GV - Học tập nghiêm túc, Vui vẻ nghiêm túc!