CHƯƠNG TRÌNH GV

NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH TỔNG HỢP, CHUYÊN NGHIỆP VÀ HỌC.

Tất cả Có sẵn trong người hoặc ảo.

Tiếng Anh tổng quát (GEP)

GV Tiếng Anh phổ thông

Tiếng Anh cho Doanh nghiệp (BEP)

Tiếng anh thương mại

Luyện thi IELTS

Con đường học thuật tiếng Anh (EAP)

Con đường học thuật tiếng Anh

Năng lực toàn cầu

GV English for Academic Pathways

Chuẩn bị CELPIP

GIÚP ĐỠ

Bài học tiếng Anh riêng

Bài học riêng của GV Victoria

English Plus 50+

50 Plus Trưởng thành

Hoạt động mùa đông dành cho thanh thiếu niên

Hoạt động mùa đông dành cho thanh thiếu niên

Hoạt động mùa hè dành cho thanh thiếu niên

Tiếng Anh + Yoga

GV Vic Yoga

Tiếng Anh + Rượu & Phô mai