CHÚNG TÔI

Trường của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất cả trong nước và quốc tế so

rằng sinh viên của chúng tôi có thể tự tin rằng bài đánh giá của họ sẽ được công nhận, bất kể họ chọn học tập, sinh sống và làm việc ở đâu.

Sự đảm bảo này chỉ có thể đến từ việc chọn một trường học cam kết về chất lượng - một cam kết có thể được nhìn thấy trong số lượng tư cách thành viên và chứng nhận mà chúng tôi nắm giữ.

 

GV Victoria là một Tổ chức Học tập được Chỉ định của IRCC: DLI # O19319050762. GV Victoria được quy định bởi Chi nhánh Cơ sở Đào tạo Tư nhân BC của Bộ Giáo dục, Kỹ năng & Đào tạo Nâng cao (PTIB).

Ngôn ngữ Canada là hiệp hội giáo dục ngôn ngữ quốc gia của Canada
đại diện cho hơn 210 chương trình giáo dục ngôn ngữ trên khắp Canada. Các thành viên LC cung cấp các chương trình tiếng Anh và tiếng Pháp được công nhận từ cả khu vực công và tư.

BC_PrivateTrainingDesignated_CMYK_pos_edited

GV Victoria là trường cao đẳng do PTIB chỉ định. Chi nhánh các Cơ sở Đào tạo Tư nhân (PTIB) của Bộ Giáo dục Nâng cao và Đào tạo Kỹ năng quản lý Đạo luật Đào tạo Tư nhân và các quy định liên quan, điều chỉnh hoạt động của các trường cao đẳng tư nhân ở BC.

IALC là hiệp hội các trường ngoại ngữ hàng đầu thế giới từng đoạt giải thưởng. Các thành viên IALC là các trung tâm độc lập giảng dạy ngôn ngữ mà ngôn ngữ đó được sử dụng. Các trường học của thành viên được điều hành bởi những cá nhân quan tâm và dễ tiếp cận với niềm đam mê giáo dục ngôn ngữ.

EQA_CMYK_pos

Con dấu Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (EQA) được cung cấp cho các cơ sở công lập và tư nhân ở BC đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng do tỉnh British Columbia đặt ra, vượt xa những yêu cầu của luật pháp, cơ quan quản lý và quy trình công nhận.

Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) được chấp nhận là bằng chứng về trình độ Anh ngữ cho việc học tập, làm việc và di cư tại Canada, cũng như Úc, New Zealand và Vương quốc Anh. IELTS được đồng sở hữu bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Là một phần của Đại học Cambridge, Cambridge Assessment English giúp hàng triệu người học tiếng Anh và chứng minh kỹ năng của họ với thế giới. Với sự hỗ trợ phù hợp, học ngoại ngữ là một hành trình thú vị. Cambridge Assessment English luôn đồng hành cùng người học trên mọi bước đường.