GV SEVİYE KILAVUZU

Global Village Victoria, her seviyeden öğrenci için çeşitli İngilizce kursları sunmaktadır.
8 seviyeli sistemimiz, Başlangıç ​​seviyesinden İleri seviyeye kadar özel olarak tasarlanmış bir müfredata sahiptir.

GV Seviyesi İlerleme Sisteminin Özel Özellikleri:

  • Öğrenciler bir GV seviyesini 4, 8 veya 12 haftada tamamlayabilirler. (Ortalama ilerleme = 1-8 haftada 12 seviye)
  • Ortak Avrupa Çerçevesine (CEFR) göre yapılandırılmış GV seviyeleri
    Öğrencilerin pratik durumlarda İngilizce konuşma becerilerini geliştirir
  • Dilin sözlü olarak yeniden üretilmesine verilen önem
    Tüm beceri alanlarını (telaffuz, dinleme, okuma ve yazma) entegre eder.
  • Öğretmenler, öğrencilerin ilerlemesini sağlamak için sürekli geri bildirim ve değerlendirme sağlar.
  • Seviyeleri yükseltmek için her 4 haftada bir düzenli yeterlilik testi (oturum sonu sınavı veya testi).

GV Düzeyi Denklik Tablosu:

2021 GV Vic Seviye Kılavuzu